Typy montażu okien | WAWRUK Nowoczesna Stolarka

Typy montażu okien: „0” standard, standard, premium, premium passive

 

Etapy i materiały do montażu okien:

„0” standard

 

1 Etap: instalacja stolarki w płaszczyźnie muru z wykorzystaniem dybli (kołków rozporowych), śrub/wkrętów, kotew, klocków podporowych (zostają po zakończeniu montażu); Materiał: luzy montażowe.

2 Etap: uszczelnienie przy pomocy piany izolacyjnej, zakładając, że Inwestor obowiązkowo dokona we własnym zakresie zabezpieczenia piany poliuretanowej przed działaniem wilgoci i promieniowania UV; Materiał: okna wyposażone w listwę Emo z szerokości minus 35mm, z wysokości minus 65mm;

3 Etap: ustawienie stolarki okiennej na listwie podparapetowej PCV typu EMO (wypełniona pianą poliuretanową i wyposażona w uszczelkę, wysokość 30mm); Materiał: balkony i konstrukcje sięgające do posadzki z szerokości minus 35-40mm, z wysokości minus 20mm (przy HST doliczyć wymiar pogrążonego w posadzkę progu)

4 Etap: ustawienie konstrukcji balkonowych na systemowych poszerzeniach wielokomorowych ze zbrojeniem (poszerzenia stosowane do docelowej wysokości posadzki nie większej niż 220mm, powyżej tej wysokości wymagane wykonanie przez Inwestora częściowej podmurówki); Materiał: poszerzenia ze zbrojeniem; podmurówki 100-120mm jeśli jest taka konieczność (resztę wypełnić poszerzeniami)

5 Etap: wykonanie zabezpieczenia izolującego przed wilgocią w dolnych częściach konstrukcji balkonowych i na założonych poszerzeniach przy pomocy folii w płynie lub folii pogodowej. Materiał montażowy: dyble, kotwy, piana poliuretanowa (do HST piana elastyczna FM330 Illbruck), folia w płynie do uszczelnienia dołów konstrukcji z poszerzeniami (uszczelniacz hybrydowy SP925 antracytowy lub folia pogodowa ME110 150 x1,0 Illbruck)

 

Standard

 

1 Etap: instalacja stolarki w płaszczyźnie muru z wykorzystaniem dybli (kołków rozporowych), śrub/wkrętów, kotew, klocków podporowych (zostają po zakończeniu montażu); Materiał: luzy montażowe: okna wyposażone w listwę Emo z szerokości minus 35mm, z wysokości minus 65mm; balkony i konstrukcje sięgające do posadzki z szerokości minus 35-40mm, z wysokości minus 20mm (przy HST doliczyć wymiar pogrążonego w posadzkę progu)

2 Etap: uszczelnienie 3 warstwowe (od wewnątrz impregnowana taśma lub folia paroszczelna, środek pianka izolacyjna (np.poliuretanowa), od zewnątrz impregnowana taśma lub folia paroprzepuszczalna o określonej odporności na UV (6,12 miesięcy); ten etap wymaga przygotowania przez Inwestora glefów okiennych na gładko przed planowanym montażem; Materiał: poszerzenia ze zbrojeniem; podmurówki 100-120mm jeśli jest taka konieczność (resztę wypełnić poszerzeniami)

3 Etap: ustawienie stolarki okiennej na listwie podparapetowej PCV typu EMO (wypełniona pianą poliuretanową i wyposażona w uszczelkę, wysokość 30mm); Materiały montażowe: dyble, kotwy, piana poliuretanowa (do HST piana elastyczna FM330 Illbruck), folia w płynie do uszczelnienia dołów konstrukcji z poszerzeniami (uszczelniacz hybrydowy SP925 antracytowy lub folia pogodowa ME110 150×1,0 Illbruck (odporna na UV 6mies.)

4 Etap: ustawienie konstrukcji balkonowych na systemowych poszerzeniach wielokomorowych ze zbrojeniem (poszerzenia stosowane do docelowej wysokości posadzki nie większej niż 220mm, powyżej tej wysokości wymagane wykonanie przez Inwestora częściowej podmurówki); Materiał: standardowo stosowane folie wielofunkcyjne ME508 VV 100mm szerokości (rolka 25mb) na obie strony (odporna na UV 6 mies.), primer spray ME902 (puszka na 40mb) stosowany przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych

5 Etap: wykonanie zabezpieczenia izolującego przed wilgocią w dolnych częściach konstrukcji balkonowych i na założonych poszerzeniach przy pomocy folii w płynie lub folii pogodowej. Materiał: na zewnątrz może być stosowana folia ME501 VV 100mm gdy montaż odbywa się przy temperaturach zimowych do -5st.C, gdy Klient nie zakryje folii do 6 miesięcy (odporna na UV 12 mies.)

 

Premium

 

1 Etap: instalacja stolarki w płaszczyźnie muru z wykorzystaniem dybli (kołków rozporowych), śrub/wkrętów, kotew, klocków podporowych (zostają po zakończeniu montażu); Materiał: luzy montażowe: okna wyposażone w listwę Emo z szerokości minus 35mm, z wysokości minus 65mm (przy szerokich parapetach minus 90mm); balkony i konstrukcje sięgające do posadzki z szerokości minus 35-40mm, z wysokości minus 20mm (przy HST doliczyć wymiar pogrążonego w posadzkę progu)

2 Etap: uszczelnienie 3 warstwowe (od wewnątrz impregnowana taśma lub folia paroszczelna, środek pianka izolacyjna (np.poliuretanowa), od zewnątrz impregnowana taśma lub folia paroprzepuszczalna o określonej odporności na UV (6,12 miesięcy); ten etap wymaga przygotowania przez Inwestora glefów okiennych na gładko przed planowanym montażem; Materiał: poszerzenia ze zbrojeniem; podmurówki 100-120mm jeśli jest taka konieczność (resztę wypełnić poszerzeniami)

3 Etap: ustawienie stolarki okiennej nana parapecie ciepłym szerokim XPS 60mm (Penosil) lub STROPEX (tu konieczne zastosowaniE również listwy EMO – łącznie zajmują w otworze okiennym 60-65mm, należy uwzględnić ustalając luz montażowy); Materiał montażowy: dyble, kotwy, piana poliuretanowa (do HST piana elastyczna FM330 Illbruck), folia w płynie do uszczelnienia dołów konstrukcji z poszerzeniami (uszczelniacz hybrydowy SP925 antracytowy lub folia pogodowa ME110 150×1,0 Illbruck (odporna na UV 6mies.)), klej do parapetów PU030 Illbruck

4 Etap: ustawienie konstrukcji balkonowych na systemowych poszerzeniach wielokomorowych ze zbrojeniem (poszerzenia stosowane do docelowej wysokości posadzki nie większej niż 220mm, powyżej tej wysokości wymagane wykonanie przez Inwestora częściowej podmurówki); Materiał: standardowo stosowane folie wielofunkcyjne ME508 VV 100mm szerokości (rolka 25mb) na obie strony (odporna na UV 6 mies.), primer spray ME902 (puszka na 40mb) stosowany przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych

5 Etap: wykonanie zabezpieczenia izolującego przed wilgocią w dolnych częściach konstrukcji balkonowych i na założonych poszerzeniach przy pomocy folii w płynie lub folii pogodowej. Materiał: na zewnątrz może być stosowana folia ME501 VV 100mm gdy montaż odbywa się przy temperaturach zimowych do -5st.C, gdy Klient nie zakryje folii do 6 miesięcy (odporna na UV 12 mies.)

 

Premium passive

 

1 Etap: instalacja stolarki poza płaszczyzną muru (częściowe lub pełne wysunięcie) przy pomocy systemu MOWO Illbruck, Materiał: wymiarowanie zgodnie z wymaganiami systemu MOWO

2 Etap:  Montaż okien w kolejności: 1. zamocowanie płyt lub profili (+klin izolacyjny) instalacyjnych wykonanych z purenitu, czyli wykonanie zewnętrznej ramy nośnej; 2. zamocowanie na obwodzie okna szerokiej taśmy rozprężnej, która zastąpi jednocześnie pianę izolacyjną i standardowe folie lub taśmy uszczelniające; ewentualnie dół okna może być wyposażony w profil podparapetowy; 3. ustawienie okna w przygotowanym ościeżu i zamocowanie przy użyciu wkrętów dystansowych;

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji

REALIZACJE WAWRUK

Poniżej nasze zdjęcia z różnego typu montaży okien