Montaż drzwi – jak sprawdzić jakość wykonania | WAWRUK Nowoczesna Stolarka

Montaż drzwi to czynność ważna i niełatwa. Nawet najpiękniejsze, lecz nieodpowiednio zamontowane, będą przynosić niezadowolenie. Niedomykanie się, złe ustawienie skrzydła, konieczność przycinania, to tylko niektóre problemy z tym skojarzone. Po to, by ich uniknąć, najlepiej wybrać firmę montażową autoryzowaną przez producenta, co zapewniamy Klientom w Białymstoku i nie tylko. Już na tym etapie ocenisz, czy efekt jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Jak uniknąć typowych błędów w montażu drzwi

Do najczęściej spotykanych błędów należą określone niedopatrzenia albo defekty wynikające z nadmiernego pośpiechu. Należy sprawdzić, czy montażyści zadbali o:

 • dokładny pomiar ościeży – brak dokładności to brak możliwości prawidłowego montażu, ponieważ zamówione drzwi zwyczajnie nie będą pasować do ościeżnicy/ościeży,
 • właściwy kierunek otwierania drzwi – w tej kwestii niedopatrzenie może zakończyć się koniecznością wymiany skrzydła drzwiowego i wykonywania prac od początku,
 • dokładne wypoziomowanie – brak dokładności w tej kwestii prowadzi do zahaczania skrzydła o podłogę, jest też związane ze szparami, samoczynnym domykaniem lub otwieraniem,
 • stosowanie odpowiedniej ilości pianki – nadmiar może doprowadzić nawet do odkształcenia/przesunięcia ościeżnicy,
 • ochronę ościeżnicy przed pianką – służą temu rozpórki, dzięki którym preparat nie zabrudzi trwale ościeżnicy.

Bodajże najczęściej spotykanym błędem jest nadużywanie pianki montażowej. Należy więc wyjaśnić, że brak jej widoczności również nie powinien niepokoić. Pianka nie służy bowiem montażowi – drzwi przy jej małej ilości też będą stabilne i dobrze umocowane. Zadaniem pianki jest jedynie wypełnienie wszelkich nieszczelności między ościeżnicą a betonem.

Czynności oceny jakości montażu drzwi

Kontrolę jakości przeprowadza Klient po montażu drzwi. Aczkolwiek zanim do tego dojdzie należy sprawdzić czy drzwi nie są uszkodzone mechanicznie. Kiedy są już zamontowane, sprawdza się:

 • obecność silikonu między ościeżnicą a murem – który powinien się tam znajdować;
 • zamykanie i otwieranie – powinno być bezproblemowe; jeśli jednak występują trudności, należy sprawdzić, czy nie wystarczy wyregulować zawiasów;
 • jakość montażu ościeżnicy w pionie – w tym celu otwiera się drzwi w kilku pozycjach i sprawdza, czy w różnych położeniach samoczynnie się nie przymykają lub otwierają,
 • przekątne – czyli odległość od górnych krawędzi do przeciwległych im dolnych; odległości po obu stronach muszą być równe, w przeciwnym razie drzwi w przyszłości będą narażone na wypaczenia;
 • sprawność działania klamki – a trudności w tym zakresie często wynikają z nieprawidłowego zamontowania okucia;
 • a na zakończenie poddaje się kontroli obecność ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas montażu (również z tego powodu warto sprawdzić wszystkie elementy po przywiezieniu ze sklepu).

Kontrola nie jest zatem trudna. Z pewnością wystarczy do tego wyżej opisana wiedza i dokładność, ale w przypadku wątpliwości warto zasięgnąć dodatkowej porady.

Postępowanie po wykryciu usterki – doradza Wawruk Białystok

Po odkryciu nieprawidłowości w montażu drzwi, który wykonywała wynajęta firma, należy wpisać uwagi do tzw. protokołu odbioru. Ważne jest więc, by zrobić to od razu. Przekazanie go podwykonawcy powinno skutkować wykonaniem odpowiednich poprawek – o ile są możliwe. Źle wykonany montaż drzwi w niektórych z opisanych wyżej aspektach, niestety uniemożliwia zmiany, a wymaga wymiany. Oczywiście szczególnie dotyczy to ościeżnicy.

Niefachowy montaż wymagający korekt to dodatkowe koszty. Na protokole podpisuje się i Klient, i montażysta. Jeśli jest to gotowy dokument z brakiem miejsca na uwagi, należy go pominąć i skontaktować się z kierownictwem firmy montażowej. W dzisiejszych czasach normą jest, że Klient spotka się z pomocą i problem zostanie rozwiązany w zadowalający wszystkie strony sposób.